อุปกรณ์สิ้นเปลือง

อุปกรณ์สิ้นเปลืองชื่อผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 หน้า อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์อายุการใช้งานยาวนานจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 หน้า จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งาน
มาตรฐาน: มาตรฐาน: Q7553A
อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งานยาวนาน: Q7553X

HP Laserjet M2727 อุปกรณ์สิ้นเปลือง