ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้

ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้ชื่อผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
แผ่นแยกกระดาษและลูกกลิ้งแบบ Pickup
เปลี่ยนเมื่อเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นหรือไม่ดึงกระดาษเลย และเมื่อลองใช้กระดาษประเภทอื่นแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วน
อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
เปลี่ยนเมื่อ ADF ชำรุดเสียหายหรือทำงานไม่ถูกต้อง
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วน

HP Laserjet M2727 ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้