ประมวลคำศัพท์

ประมวลคำศัพท์ADF

อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ ADF ใช้สำหรับป้อนเอกสารต้นฉบับเข้าเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติสำหรับการทำสำเนา การสแกน หรือแฟกซ์

browser (เบราเซอร์)

คำย่อของเว็บเบราเซอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาและเปิดเว็บเพจ

collate (เรียงหน้า)

กระบวนการพิมพ์งานหลายสำเนาแยกเป็นชุด เมื่อเลือกเรียง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ทั้งชุดก่อนพิมพ์สำเนาเพิ่มเติม มิฉะนั้น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หนึ่งหน้าตามจำนวนสำเนาที่ระบุก่อนที่จะพิมพ์หน้าถัดไป

contrast (ความคมชัด)

ความแตกต่างระหว่างบริเวณที่มืดและสว่างภายในภาพหนึ่งๆ ยิ่งค่าต่ำเท่าใด เฉดสีจะยิ่งใกล้เคียงกันเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งค่าสูงเท่าใด เฉดสีจะยิ่งต่างกันมากขึ้นเท่านั้น

DIMM

Dual inline memory module เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่บรรจุหน่วยความจำ SIMM (Single in-line memory module) มีพาธไปยังหน่วยความจำแบบ 32 บิต ในขณะที่ DIMM มีพาธแบบ 64 บิต

DSL

Digital subscriber line เป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตโดยตรงที่ให้ความเร็วสูง

e-mail (electronic mail) (อีเมล์ (electronic mail))

ตัวย่อของ electronic mail ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการส่งรายการต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเน็ตเวิร์กได้

file format (รูปแบบไฟล์)

วิธีกำหนดโครงสร้างไฟล์ที่โปรแกรมหรือกลุ่มโปรแกรมใช้

grayscale (โทนสีเทา)

เฉดของสีเทาที่แสดงความเข้มและอ่อนของภาพ เมื่อแปลงภาพสีเป็นภาพโทนสีเทา โดยเฉดสีเทาแต่ละเฉดจะแทนสีแต่ละสี

halftone (ฮาล์ฟโทน)

ประเภทของภาพที่จำลองโทนสีเทาโดยใช้จำนวนจุด (dot) ที่แตกต่างกัน บริเวณที่มีสีเข้มจะประกอบด้วยจุดจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณที่มีสีอ่อนกว่าจะใช้จำนวนจุดน้อยกว่า

HP Director

หน้าจอซอฟต์แวร์ที่ใช้เมื่อทำงานกับเอกสาร เมื่อใส่เอกสารในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์โดยตรง HP Director จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นการส่งแฟกซ์ ทำสำเนา หรือสแกน

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงการจัดการเครื่องพิมพ์ และเครื่องมือการแก้ไขปัญหา เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว และเอกสารของเครื่องพิมพ์ได้ HP ToolboxFX ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) คือ ชุดโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกสำหรับการสื่อสารแบบดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

link (ลิงก์)

การเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ส่งข้อมูลจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไปยังโปรแกรมอื่น เช่น ลิงค์อีเมล์ แฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์ และ OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR))

ซอฟต์แวร์ OCR จะแปลงภาพอิเล็กทรอนิกส์ของข้อความ เช่น เอกสารที่สแกน ให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมสเปรดชีท และโปรแกรมฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้

printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์คือ โปรแกรมที่โปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นใช้เพื่อเข้าสู่คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแปลคำสั่งการจัดรูปแบบของโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น (เช่น การแบ่งหน้า หรือการเลือกแบบอักษร) เป็นภาษาเครื่องพิมพ์ (เช่น PostScript หรือ PCL) และส่งไฟล์ที่จะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

Readiris

โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ที่พัฒนาโดย I.R.I.S. ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

resolution (ความละเอียด)

ความคมชัดของภาพ ซึ่งวัดในหน่วย dpi (dots per inch) จำนวน dpi ยิ่งมาก ความละเอียดยิ่งสูง

surge protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)

อุปกรณ์ที่ป้องกันอุปกรณ์จ่ายไฟและสายโทรศัพท์จากไฟกระชาก

TWAIN

เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอร์และซอฟต์แวร์ เมื่อใช้สแกนเนอร์ที่ได้มาตรฐาน TWAIN ร่วมกับโปรแกรมมาตรฐาน TWAIN คุณจะสามารถทำงานสแกนได้จากภายในโปรแกรมเลย

URL

Uniform resource locator คือแอดเดรสบนอินเตอร์เน็ตทั่วโลกของเอกสารและทรัพยากร ส่วนแรกของแอดเดรสจะระบุโปรโตคอลที่ใช้ ส่วนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนที่จัดเก็บทรัพยากรนั้นๆ

USB

Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ USB ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลาย ๆ อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายน้ำ)

ลายน้ำจะเพิ่มข้อความพื้นหลังให้กับเอกสารที่กำลังพิมพ์ ตัวอย่างเช่น สามารถพิมพ์ “ลับเฉพาะ” เป็นข้อความพื้นหลังของเอกสารเพื่อระบุว่าเอกสารเป็นเอกสารลับเฉพาะ ซึ่งสามารถเลือกจากชุดลายน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด มุม และรูปแบบได้ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลายน้ำเฉพาะหน้าแรกหรือทุกหน้าได้

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) เป็นสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับภาพที่มีอยู่ใน Windows Me และ Windows XP โดยสามารถเริ่มต้นการสแกนในระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้ได้โดยใช้สแกนเนอร์ที่รองรับมาตรฐาน WIA

การตั้งค่าแฟกซ์

รายการที่เกี่ยวข้องกับแฟกซ์จะใช้การตั้งค่าตามที่กำหนดไว้จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น จำนวนครั้งที่จะให้เครื่องหมุนไปยังหมายเลขที่สายไม่ว่างซ้ำ การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ในเมนูแผงควบคุม

คอมม่า (,)

เครื่องหมายคอมม่าในลำดับการหมุนหมายเลขแฟกซ์จะแสดงให้เครื่องพิมพ์ทราบถึงการหยุดหมุนในตำแหน่งนั้น

จุดต่อนิ้ว (dpi)

หน่วยวัดความละเอียดที่ใช้ในการพิมพ์ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งจำนวนจุดต่อนิ้วมากเท่าใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมากเท่านั้น รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

ชุมสายส่วนบุคคล (PBX)

ระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ธุรกิจหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องพ่วงภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ PBX ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN) ได้โดยจะหมุนหมายเลขด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่โทรศัพท์เครื่องพ่วงใช้จัดการกับสายเรียกเข้าและสายโทรออก โดยทั่วไป ผู้ใช้จะเป็นเจ้าของเครื่องนี้มากกว่าเป็นการเช่าจากบริษัทโทรศัพท์

พิกเซลต่อนิ้ว (ppi)

หน่วยวัดความละเอียดที่ใช้ในการพิมพ์ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งจำนวนพิกเซลต่อนิ้วมากเท่าใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมากเท่านั้น รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

ฟังก์ชันแฟกซ์

งานที่เกี่ยวข้องกับแฟกซ์ที่ดำเนินการจากแผงควบคุมหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งมีผลเฉพาะกับงานที่กำลังทำอยู่เท่านั้น หรืองานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะกลับสู่สถานะ “พร้อม” เช่น การล้างหน่วยความจำ ฟังก์ชันเหล่านี้จะอยู่ในเมนูแผงควบคุม

สายที่กำหนดไว้เฉพาะ

สายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับรับสายสนทนาหรือสายแฟกซ์โดยเฉพาะ

สายที่ใช้ร่วมกัน

สายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ์

เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วโลกหรือส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายนั้น ผู้ใช้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PSTN ผ่านบริษัทโทรศัพท์ในท้องถิ่นได้ บ่อยครั้งที่วลีนี้จะใช้เมื่ออ้างอิงถึงบริการข้อมูลหรือบริการอื่นๆ ทีไม่ใช่บริการทางโทรศัพท์ ซึ่งผ่านทางสายโทรศัพท์ปกติและวงจรชุมสายโทรศัพท์ทางไกลปกติ

เสียงกริ่งเฉพาะ

การบริการที่มีให้เฉพาะบางบริษัทโทรศัพท์ในบางพื้นที่/ประเทศ ซึ่งทำให้สายโทรศัพท์หนึ่งสายสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ได้สองหรือสามหมายเลข โดยแต่ละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งที่แตกต่างกัน และคุณสามารถตั้งค่าเครื่องแฟกซ์ให้สามารถรับรู้เสียงกริ่งเฉพาะของหมายเลขแฟกซ์ได้

แฟกซ์

คำย่อของโทรสาร หมายถึง การถอดรหัสทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารและการส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางสายโทรศัพท์ โดยซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์สามารถส่งรายการไปยังโปรแกรมแฟกซ์ได้ ซึ่งจะต้องใช้โมเด็มและซอฟต์แวร์แฟกซ์

HP Laserjet M2727 ประมวลคำศัพท์