การใช้ปุ่มวิธีลัดเพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ในวิวเวอร์ความช่วยเหลือ

การใช้ปุ่มวิธีลัดเพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใน วิวเวอร์ความช่วยเหลือ

การใช้ปุ่มวิธีลัดเพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใน
วิวเวอร์ความช่วยเหลือ

หัวข้อต่อไปนี้ช่วยอธิบายวิธีที่ท่านจะใช้เพื่อเลื่อนดูข้อมูลต่าง ๆ ในคู่มือผู้ใช้

 • การใช้ F6 เพื่อสลับระหว่างแถบ Navigation และแถบ Topic
 • ปุ่มวิธีลัดสำหรับวิวเวอร์ความช่วยเหลือ
 • ปุ่มวิธีลัดสำหรับแถบ Contents
 • ปุ่มวิธีลัดสำหรับแถบ Index
 • ปุ่มวิธีลัดสำหรับแถบ Search
 • ปุ่มวิธีลัดสำหรับแถบ Favorites

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถใช้คำสั่งเมนูวิธีลัดผ่านทางแป้นพิมพ์
 • ท่านยังสามารถใช้ปุ่มวิธีลัดในหน้าต่างที่สองหรือหน้าต่างที่แสดงขึ้น
 • ทุกครั้งที่ท่านใช้ปุ่มวิธีลัดในแถบ Navigation แสดงว่าท่านได้ออกจากแถบ Topic ในการกลับไปที่แถบ Topic ให้กด F6
 • กล่องกาเครื่องหมาย Match similar words ที่อยู่บนแถบ Search จะถูกเลือกหากท่านใช้กล่องกา
  เครื่องหมายนี้เพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสุดท้าย

HP Laserjet M2727 การใช้ปุ่มวิธีลัดเพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ในวิวเวอร์ความช่วยเหลือ