Sözlük

Sözlükakım koruyucu

Güç kaynağını ve iletişim hatlarını elektrik akımlarından koruyan aygıt.

ayrılmış hat

Telefon veya faks aramaları için özel olarak kullanılan tek bir telefon hattı.

bağlantı

E-posta, elektronik faks ve OCR bağlantıları gibi, ürün yazılımından diğer programlara bilgi göndermek için kullanılabilen bir programa veya aygıta olan bağlantı.

çözünürlük

Görüntünün, inç başına nokta (dpi) sayısıyla ölçülen kesinliği. Dpi ne kadar yüksek olursa çözünürlük o kadar artar.

DIMM

Çift girişli bellek modülü; belleği barındıran küçük bir devre kartı. Tek bir iç bellek modülünde (SIMM) 32 bit bellek yolu vardır, DIMM’de ise 64 bit yol vardır.

dosya biçimi

Dosya içeriğinin bir program veya program grubuyla yapılandırılma yolu.

DSL

Dijital abone hattı, telefon hatları üzerinden Internet’e yüksek hızla, doğrudan bağlantı sağlayan bir teknoloji.

e-posta (elektronik posta)

Elektronik postanın kısaltması. Öğeleri bir iletişim ağı üzerinden aktarmada kullanılabilen yazılım.

faks

“Facsimile” sözcüğünün kısaltması. Yazdırılmış bir sayfanın elektronik kodlaması ve elektronik sayfanın telefon hattı üzerinden iletilmesi. Ürün yazılımı, modem ve faks yazılımı gerektiren öğeleri elektronik faks programlarına gönderebilir.

faks ayarları

Ayarlandığında veya değiştirildiğinde, yapılan seçimi yeniden değiştirilene kadar kullanmayı sürdüren faksla ilgili öğeler. Örnek olarak, ürünün meşgul bir numarayı tekrar arama sayısı verilebilir. Bu ayarlar, kontrol paneli menüsünde kendi bölümlerindedir.

faks işlevleri

Kontrol panelinden veya yazılımdan yapılan, yalnızca geçerli işi etkileyen veya belleği temizleme gibi Hazır durumuna dönmeden önce yalnızca bir kez yapılan faksla ilgili görevler. Bu işlevler, kontrol paneli menüsünde kendi bölümlerindedir.

filigranlar

Filigran, yazdırılan belgeye arka plan metni ekler. Örneğin, bir belgenin gizli olduğunu belirtmek için belge metninin arka planına “Gizli” yazılabilir. Önceden tanımlanmış bir filigranlar arasından seçim yapılabilir ve fontu, boyutu, açısı ve stili değiştirilebilir. Ürün filigranı yalnızca ilk sayfaya ya da tüm sayfalara yerleştirebilir.

gri tonlama

Renkli görüntüler gri tonlamalı hale dönüştürülürken, görüntünün açık ve koyu bölümlerini temsil eden gri gölgeler; renkler çeşitli gri gölgeler tarafından temsil edilir.

harmanlama

Birden çok kopyalı bir işi setler halinde yazdırma işlemi. Harmanlama seçildiğinde, ürün ek kopyaları yazdırmadan önce bir setin tamamını yazdırır. Aksi halde, ürün bir sayfanın belirtilen sayıda kopyasını yazdırdıktan sonra takip eden sayfaları yazdırır.

HP Director

Belgeler üzerinde çalışırken kullanılan bir yazılım ekranı. Belge otomatik belge besleyiciye yerleştirildiğinde (OBB) ve bilgisayar aygıta doğrudan bağlı olduğunda, HP Director faks, kopyalama veya tarama işlemlerini başlatmak üzere bilgisayar ekranında görüntülenir.

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX, ürünle ilgili yönetim ve sorun giderme araçlarına, katıştırılmış Web sunucusuna ve ürün belgelerine erişim sağlayan bir programdır. HP ToolboxFX, Macintosh işletim sistemlerini desteklemez.

inç başına nokta sayısı (dpi)

Yazdırma için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına nokta sayısı arttıkça çözünürlük artar ve görüntünün ayrıntıları daha görünür hale gelir; dosya boyutu büyür.

inç başına piksel sayısı (ppi)

Tarama için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına piksel sayısı arttıkça, çözünürlük artar, görüntüde daha fazla ayrıntı görülebilir ve dosyanın boyutu büyür.

ISDN

Entegre Servisler Dijital Ağı (ISDN), genel telefon ağı üzerinden tak kapsamlı dijital iletişim için uluslararası kabul gören bir settir.

kamu telefon ağı (PSTN)

Dünya çapındaki çevirmeli telefon ağı veya bu ağın bir kısmı. Kullanıcılara, yerel telefon değişim şirketleri üzerinden PSTN’ye bağlanmalarına olanak veren özel telefon numaraları atanır. Çoğu zaman bu ifade, başlangıçta normal telefon sinyalleri ve normal geçişli uzun mesafeli telefon devreleri kullanılarak oluşturulan bir yol üzerinden yürütülen veri ve diğer telefon dışı hizmetleri belirtmek için kullanılır.

kontrast

Bir görüntünün koyu ve açık alanları arasındaki fark. Değer düştükçe, gölgeler birbirine benzer. Değer yükseldikçe, gölgeler birbirinden daha fazla ayırt edilir hale gelir.

OBB

Otomatik belge besleyici. OBB, kopyalama, tarama veya fakslama amacıyla orijinalleri ürüne otomatik olarak beslemek için kullanılır.

optik karakter tanıma (OCR) yazılımı

OCR yazılımı bir metnin elektronik görüntüsünü, örneğin taranmış bir belgeyi, sözcük işlemci, elektronik çalışma sayfası ve veritabanı programlarının kullanabileceği bir hale getirir.

özel çalma

Bazı ülkelerde/bölgelerde bazı telefon şirketlerince sunulan, aynı telefon hattında iki veya üç telefon numarasının ayarlanmasını sağlayan hizmet. Her telefon numarasının farklı bir çalma sesi vardır ve faks makinesi, faks numarasının özel çalma sesini tanımak üzere yapılandırılabilir.

özel düzey değişimi (PBX)

Genelde büyük firmalar veya üniversiteler tarafından, kuruluşun içindeki tüm dahili telefonları bağlamak için kullanılan küçük bir telefon geçiş sistemidir. PBX, kamu telefon ağına (PSTN) bağlanır; gelen ve giden aramaları yönlendirmek için dahili telefonlarca kullanılan yönteme bağlı olarak elle veya çevirmeli olabilir. Genelde donanım telefon şirketinden kiralanmaz; müşteriye ait olur.

paylaşılan hat

Hem telefon, hem de faks aramaları için kullanılan tek bir telefon hattı.

Readiris

I.R.I.S. tarafından geliştirilen ve ürün yazılımıyla birlikte verilen optik karakter tanıma (OCR) programı.

tarayıcı

Web sayfalarını bulmak ve açmak için kullanılan bir yazılım programı olan Web tarayıcının kısa söylenişi.

TWAIN

Tarayıcılar ve yazılım için bir endüstri standardı. TWAIN uyumlu bir programla birlikte TWAIN uyumlu bir tarayıcı kullanarak tarama işlemi program içinden başlatılabilir.

URL

Benzersiz kaynak adresi; belgelerin ve kaynakların Internet üzerindeki global adresi. Adresin ilk kısmı kullanılan iletişim kuralını, ikinci kısmı kaynağın bulunduğu IP adresini veya etki alanı adını belirtir.

USB

Evrensel seri yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafından geliştirilmiş olan, bilgisayarları ve çevre birimlerini bağlamak için kullanılan bir standarttır. USB tek bir bilgisayar USB portuı birden çok çevre birimine eşzamanlı olarak bağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

virgül (,)

Faks arama dizisindeki bir virgül, ürünün arama sırasının o noktasında duraklayacağını gösterir.

WIA

Windows Görüntü Mimarisi (WIA), Windows Me ve Windows XP’de kullanılan bir görüntüleme mimarisidir. WIA uyumlu tarayıcı kullanılarak, bu işletim sistemlerinden bir tarama işi başlatılabilir.

yarım ton

Noktaların sayısını çeşitlendirerek gri tonlamayı taklit eden bir görüntü türü. Çok renkli alanlar çok sayıda, açık renkli alanlar az sayıda noktadan oluşur.

yazıcı sürücüsü

Yazıcı sürücüsü, yazılım programlarının bir ürünün özelliklerine erişebilmek için kullandıkları bir programdır. Yazıcı sürücüsü yazılım programının formatlama komutlarını (sayfa sonu ve font seçimi gibi) yazıcı diline (PostScript veya PCL gibi) çevirir ve sonra yazdırma dosyasını ürüne gönderir.

HP Laserjet M2727 Sözlük