Yazdırma ortamı sorunlarını çözme

Yazdırma ortamı sorunlarını çözme


Aşağıdaki ortam sorunları baskı kalitesinde sapmalara, kağıt sıkışmasına ve hatta ürünün zarar görmesine neden olabilir.


Sorun
Nedeni
Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapışmıyor
Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.
Başka türde, 100 – 250 Sheffield, % 4 – 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.
Kağıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.
Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.
Kağıdı ters çevirin.
Aşırı kıvrılma
Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik
Arka çıkış tepsisini açın veya uzun grenli kağıt kullanın.
Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.
Kağıdı ters çevirin.
Yüksek füzer sıcaklığı kağıdı kıvırıyor.
Az kağ. kıvrıl. ayarını açın.
Kontrol panelinde, Ayar düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Servis öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak Az kağ. kıvrıl. öğesini seçin, Tamam düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Açık öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Sıkışma, ürün zarar görmüş
Kağıtta kesikler veya delikler var.
Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.
Besleme sorunları
Kağıdın kenarları düzgün değil.
Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.
Kağıdı ters çevirin.
Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.
Başka türde, 100 – 250 Sheffield, % 4 – 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Arka çıkış tepsisini açın veya uzun grenli kağıt kullanın.
Eğri (çarpık) yazdırılıyor
Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış olabilir.
Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığını düzeltin ve ortamı giriş tepsisine yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.
Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.
Tepsideki tüm ortamı çıkarın ve ortamın bir kısmını tepsiye geri yerleştirin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme.
Ortam kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.
Ortamın kırışmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.
Ortam yerleştirilmeden önce havalandırılmış olabilir.
Havalandırılmamış ortam yerleştirin. Kağıt destesini bükerek kağıtların kaynaşmasını azaltın.
Ortam çok kuru olabilir.
Düzgün şekilde depolanmış yeni kağıt yerleştirin.
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.
Ürün elle besleme modunda olabilir.

Ürünün kontrol paneli ekranında Elle besleme iletisi görünüyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın.

Ürünün elle besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
Alma silindiri kirli veya zarar görmüş olabilir.
HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM2727 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi 3’teki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi ortam boyutunu geçecek şekilde ayarlanmış.
Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.
HP Laserjet M2727 Yazdırma ortamı sorunlarını çözme