Genel baskı kalitesi sorunları

Genel baskı kalitesi sorunları


Aşağıdaki örneklerde, üründen kısa kenarı önde olacak şekilde geçmiş Letter boyutunda kağıtlar gösterilmiştir. Bu örneklerde, yazdırdığınız tüm sayfaları etkileyecek sorunlar gösterilir. Aşağıdaki konularda, bu örneklerin her birinin olası nedenlerine ve çözümlerine yer verilir.


Sorun
Nedeni
Çözüm
Baskı açık veya soluk
HP Laserjet M2727 4 vfade Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanırsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.
Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu.
Yazdırma kartuşu azalmış veya bitmişse, toner silindirini inceleyerek silindirin zarar görüp görmediğine bakın. Zarar görmüşse, yazdırma kartuşunu değiştirin.
Tüm sayfa açıksa, yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık veya EconoMode açık olabilir.
Ürün Özellikleri’nden yazdırma yoğunluğunu ayarlayın ve EconoMode seçeneğini devre dışı bırakın.
Toner lekeleri var.
HP Laserjet M2727 4 specs Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Kağıt yolunu temizleyin. Kağıt yolunu temizleme bölümüne veya HP ToolboxFX çevrimiçi Yardımı’na bakın.
Boşluklar var.
HP Laserjet M2727 4 drpout Genel baskı kalitesi sorunları
Tek bir yazdırma ortamı sayfasında hata olabilir.
İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
Kağıdın nem içeriği dengesiz dağılmış veya kağıt üzerinde nemli noktacıklar bulunuyor olabilir.
Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı kağıt deneyin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Paketteki tüm kağıtlar kusurludur. Üretim işlemleri, bazı alanların toneri kabul etmemesine neden olabilir.
Yazdırma kartuşu bozuk olabilir.
Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu.
Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM2727 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Sayfada dikey çizgiler veya şeritler görünüyor.
HP Laserjet M2727 4 vlines Genel baskı kalitesi sorunları
Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.
Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu.
Arka plandaki toner gölgelemesi istenmeyen miktarda.
HP Laserjet M2727 4 gray Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
Daha hafif başka bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Tek sayfalık öncelikli giriş tepsisi yanlış takılmış olabilir.
Tek sayfalık öncelikli giriş tepsisinin yerine oturduğundan emin olun.
Yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık.
HP ToolboxFX yazılımını veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak yazdırma yoğunluğu ayarını azaltın. Bu, arka plandaki gölge miktarını azaltır.
Çok kuru (az nemli) koşullar, fondaki gölge miktarını artırabilir.
Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.
Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.
Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu.
Ortam üzerine toner bulaşmış.
HP Laserjet M2727 4 smear Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Kağıdın ön kenarına toner bulaşmışsa, ortam kılavuzları kirli demektir veya yazdırma yolunda kalıntı vardır.
Ortam kılavuzlarını ve kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme.
Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.
Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu.
Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.
Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun.
Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma.
Dokunulduğunda toner kolayca bulaşıyor.
HP Laserjet M2727 4 loose Genel baskı kalitesi sorunları
Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.
Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız ortamın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Ürünü temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme.
Güç kaynağı bozuk olabilir.
Ürünü, uzatma kablosu yerine doğrudan AC prizine takın.
Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.
Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma.
Sayfa üzerinde eşit aralıklarla yinelenen işaretler görünüyor.
HP Laserjet M2727 4 reps Genel baskı kalitesi sorunları
Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.
Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.
İç kısımlara toner bulaşmış olabilir.
Sorun, genellikle birkaç sayfa daha yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.
Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Ürünü temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme.
Yazdırma kartuşu zarar görmüş olabilir.
Sayfanın aynı konumunda yinelenen lekeler oluşuyorsa, yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu.
Yazdırılan sayfada bozuk şekilli karakterler var.
HP Laserjet M2727 4 wavy Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Karakterler, dalga etkisi oluşturacak şekilde bozuk görünüyorsa lazer tarayıcının servise gereksinimi olabilir.
Sorunun yapılandırma sayfasında da oluşup oluşmadığına bakın. Oluşuyorsa HP’ye başvurun. www.hp.com/support/LJM2727 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Yazdırılan sayfa kıvrılmış veya dalgalı.
HP Laserjet M2727 4 curl Genel baskı kalitesi sorunları
Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.
Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun.
Sorun devam ederse, asetat veya hafif ortam gibi daha düşük füzer sıcaklığı kullanan bir ortam türü seçin.
Ortam giriş tepsisinde çok uzun süre kalmış olabilir.
Tepsideki ortam yığınını ters çevirin. Ayrıca, ortamı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.
Kağıt yolu, ortamın kıvrılmasına neden oluyor.
Düz çıkış yolundan yazdırmak için arka çıkış kapağını açın.
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına yol açabilir.
Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.
Yazdırılan sayfada metin veya grafikler eğri.
HP Laserjet M2727 4 skew Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.
Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığınını fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme.
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Yazdırılan sayfada kırışıklık veya buruşukluk var.
HP Laserjet M2727 4 crease Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.
Giriş tepsisindeki kağıt yığınını ters çevirin veya kağıdı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.
Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığınını fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme.
Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.
Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Kağıt yolu, ortamın kıvrılmasına neden oluyor.
Düz çıkış yolundan yazdırmak için arka çıkış kapağını açın.
Zarfların içinde sıkışan hava, zarfların kırışmasına neden olabilir.
Zarfı çıkarın, düzeltin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Yazdırılan karakterlerin çevresinde toner var.
HP Laserjet M2727 4 scattr Genel baskı kalitesi sorunları
Ortam doğru yerleştirilmemiş olabilir.
Tepsideki kağıtları ters çevirin.
Karakterlerin çevresine fazla miktarda toner yayılmışsa, kağıdın öz direnci yüksek olabilir.
Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları.
Sayfanın üstünde çıkan görüntü (simsiyah) sayfanın altına kadar tekrarlanır (gri bir alanda).
HP Laserjet M2727 4 ghost2 Genel baskı kalitesi sorunları
Yazılım ayarları, görüntü yazdırmayı etkilemiş olabilir.
Yazılım programınızı kullanarak, tekrarlanan görüntünün bulunduğu alanın tonunu (koyuluğunu) değiştirin.
Yazılım programınızı kullanarak, daha açık görüntüyü önce yazdırmak için sayfayı 180° döndürün.
Yazdırılan görüntülerin sırası yazdırmayı etkilemiş olabilir.
Görüntülerin yazdırılması sırasını değiştirin. Örneğin, kağıdın üst kısmına daha açık görüntüyü, alt kısmına ise daha koyu görüntüyü yerleştirin.
Elektrik voltajındaki bir dalgalanma ürünü etkilemiş olabilir.
Yazdırma işinde hata sona doğru oluşuyorsa, ürünü kapatıp 10 dakika sonra açarak yazdırma işini yeniden başlatın.
HP Laserjet M2727 Genel baskı kalitesi sorunları