Ağdaki iletişim sorunlarını çözme

Ağdaki iletişim sorunlarını çözme


Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Buradaki bilgileri bir ağ yapılandırma sayfası yazdırdığınızı kabul eder (bkz. Bilgi sayfaları).

1.
İş istasyonu veya dosya sunucusu ile ürün arasında fiziksel bağlantı sorunları var mı?

Ağ kablolarının, bağlantıların ve yönlendirici yapılandırmalarının doğru olduğundan emin olun. Ağ kablosu uzunluklarının ağ belirtimlerini karşıladığından emin olun.

2.
Ağ kabloları doğru takılmış mı?

Ürünün, doğru port ve kablo kullanılarak ağa bağlandığından emin olun. Her bir kablo bağlantısının güvenli ve doğru yerde olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, hub veya alıcı-vericide farklı bir kablo veya portu deneyin. Ürünün arkasındaki portun yanındaki koyu sarı renkli etkinlik ışığı ve yeşil bağlantı durumu ışığı yanıyor olmalıdır.

3.
Ürünün bağlantı hızı ve dupleks ayarları doğru yapılmış mı?

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir.

4.
Ürünün IP adresine “ping” yapabiliyor musunuz?

Bilgisayardan ürüne ping komutu göndermek için komut istemini kullanın. Örneğin:

ping 192.168.45.39

Ping’in gidiş geliş süresini görüntülediğinden emin olun.

Ürüne ping yapabiliyorsanız, bilgisayarda ürünün IP adresi yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun. Doğruysa, ürünü silin ve sonra yeniden ekleyin.

Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub’larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

5.
Ağa herhangi bir yazılım programı eklendi mi?

Yazılımların uyumlu olduklarından ve doğru yazıcı sürücüleri ile doğru şekilde yüklendiklerinden emin olun.

6.
Diğer kullanıcılar yazdırabiliyor mu?

Sorun çalıştığınız iş istasyonuna özgü olabilir. İş istasyonunun ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ye yönlendirmesini kontrol edin.

7.
Diğer kullanıcılar yazdırabiliyorsa, aynı ağ işletim sistemini mi kullanıyorlar?

Uygun ağ işletim sistemi ayarı için sisteminizi kontrol edin.

8.
Protokolünüz etkinleştirilmiş mi?

Ağ yapılandırma sayfasında protokolünüzün durumunu kontrol edin. Bkz. Bilgi sayfaları. Diğer protokollerin durumunu kontrol etmek için katıştırılmış Web sunucusunu veya HP ToolboxFX yazılımını da kullanabilirsiniz. Bkz. HP ToolboxFX.

HP Laserjet M2727 Ağdaki iletişim sorunlarını çözme