IC CS-03 gereksinimleri

IC CS-03 gereksinimleri


Uyarı: Industry Canada (Kanada Endüstrisi) etiketi donatının onaylı olduğunu göstermektedir. Bu onay, donatının belirli telekomünikasyon ağ koruma, kullanma ve güvenlik gereksinimlerini ilgili Terminal Donatı Teknik Gereksinimleri belgesinde (belgelerinde) belirtildiği şekilde karşıladığı anlamına gelir. İlgili Bakanlık, donatının kullanıcıyı memnun edecek şekilde çalışacağını garanti etmez. Kurmadan önce kullanıcıların bu donatının yerel telekomünikasyon firmasının tesislerine bağlantı izni olduğundan emin olmaları gerekir. Bu donatının, kabul edilebilir bir bağlantı yöntemi kullanılarak kurulması gerekir. Müşteri, yukarıdaki koşullara uygun hareket edildiği bazı durumlarda hizmet kalitesinde yine de azalma olabileceğini bilmelidir. Onaylı donatının onarım işlemleri, tedarikçi tarafından belirlenen bir temsilci tarafından koordine edilmelidir. Bu donatıda veya donatı arızası durumunda kullanıcı tarafından yapılacak her türlü onarım veya değişiklik işlemi, telekomünikasyon firmasının donatının bağlantısının kesilmesi talebinde bulunmasına neden olabilir. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için güç cihazının, telefon hatlarının ve dahili metalik su borusu sisteminin (eğer varsa) elektrik toprak bağlantılarının birbiriyle bağlantılı hale getirildiğinden emin olmalıdır. Bu önlem, özellikle kırsal kesimde önemlidir.

HP Laserjet M2727 caution IC CS 03 gereksinimleri DİKKAT:

Kullanıcılar bu tür bağlantıları kendileri yapmamalı, uygun elektrik denetleme merciine veya elektrikçiye başvurmalıdır. Bu aygıtın Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı (REN) 0,7’dir.

Uyarı: Her bir terminal cihazına atanan Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı(REN), bir telefon arabirimine bağlanmasına izin verilen maksimum terminal sayısını göstermektedir. Bir arabirimdeki sonlandırma işlemi, tüm aygıtların Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı toplamının beşi (5,0) geçmemesi koşulunu karşılayan her türlü aygıt kombinasyonundan oluşabilir. Telefon ağına doğrudan bağlı olan bir donatının standart bağlantı düzenleme kodu (telefon jak türü) CA11A’dır.

HP Laserjet M2727 IC CS-03 gereksinimleri