FCC uyumluluğu

FCC uyumluluğuBu donanım, FCC kurallarının 15. Maddesine uygun olarak sınanmış ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıtın yerleştirildiği konumdaki parazitlere karşı yeterli koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun bir şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo iletişimini etkileyebilecek parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, hiçbir kurulumda bu etkileşimin oluşmayacağına ilişkin bir garanti verilmemektedir. Bu donanım, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyorsa, (bu durum aygıtın açılıp kapatılmasıyla saptanabilir) kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti düzeltmesi önerilir:


Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Donanımı alıcının yerleştirildiğinden farklı bir devredeki bir çıkış noktasına bağlayın.

Bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.
HP Laserjet M2727 note FCC uyumluluğu NOT:

Yazıcıda yapılacak ve Hewlett-Packard tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu aygıtı işletme yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC kurallarının 15. Bölümünün B Sınıfı sınırlamalarıyla uyumlu, korumalı bir arabirim kablosunun kullanılması gerekir.

Bu donanım FCC kurallarının 68. Bölümü’ne uygundur. Bu donanımın arka bölümünde birçok bilginin yanı sıra donanımın FCC kayıt numarasını ve çalma sesi eşdeğer numarasını (REN) içeren bir etiket vardır. Gerekli durumlarda, talep edildiğinde bu bilgilerin telefon şirketine verilmesi zorunludur. REN, telefon hattına bağlanacak aygıt sayısını belirlemek için kullanılır. Telefon hattında fazla REN olursa, gelen çağrılarda aygıtın çalma sesi duyulmayabilir. Hepsinde olmasa da çoğu alanda REN’lerin toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. Toplam REN sayısı tarafından gösterilen, hatta bağlı aygıt sayısını belirlemek üzere, arama alanındaki maksimum REN sayısını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

Bu donanımda aşağıdaki USOC bağlantı yuvalarını kullanır: RJ11C.

FCC uyumlu bir telefon kordonu ve modüler priz bu donanımla birlikte verilir. Bu donanım, telefon ağına veya konut alanı kablo şebekesine 68. Bölüm’e uygun, uyumlu modüler fiş kullanarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım telefon şirketinin sağladığı jetonlu hizmette kullanılamaz. Party Line Service bağlantısı ülke/bölge tarifeleriyle ilgilidir. Bu donanım telefon ağına zarar verirse, telefon şirketi size, hizmette geçici kesilmeler olabileceğini önceden bildirecektir. Önceden uyarı yapılamayacaksa, telefon şirketi kesintileri müşteriye mümkün olan ilk zamanda bildirecektir. Aynı zamanda, gerektiğine inanıyorsanız, FCC’ye haklarınızın tazmini için dava açmanız önerilir. Telefon şirketi hizmetlerinde, donanımında, işletiminde veya yordamlarında donanımın işleyişini etkileyecek değişiklikler yapabilir. Bu durumda, hizmeti kesintisiz almanızı sağlamak üzere gereken değişiklikleri yapmanız için telefon şirketinin size önceden uyarıda bulunması gerekir. Sorun donanımla ilgiliyse, lütfen onarım ve (veya) garanti bilgilerini içeren bu kılavuzun kapağındaki numaralara bakın. Oluşan sorun telefon şebekesine zarar veriyorsa, telefon şirketi sorun giderilene kadar donanımı şebekeden çıkarmanızı isteyebilir. Aşağıdaki onarımlar müşteri tarafından yapılabilir. Aygıtla birlikte gelen tüm orijinal donanımı değiştirin. Bunlar yazdırma kartuşu, tepsi destekleri, güç kablosu ve telefon kablosudur. Müşteriye aygıtın bağlandığı AC çıkışına bir AC pik engelleyicisi yerleştirmesi önerilir. Böylece yerel elektrik kesintileri ve diğer elektrik şoklarından kaynaklanan hasar ve zararlardan korunulmuş olur.

HP Laserjet M2727 FCC uyumluluğu