Kağıt kullanımı

Kağıt kullanımı


Bu aygıtın elle/otomatik dupleksleme (iki taraflı yazdırma) özelliği ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneği kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynak talebini azaltabilir.

HP Laserjet M2727 Kağıt kullanımı