Aşağıdakiler dahil

Aşağıdakiler dahil


Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:


Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası

HP’nin çevreye verdiği önem

HP’nin çevresel yönetim sistemi

HP’nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı

Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html adresini ziyaret edin.

HP Laserjet M2727 Aşağıdakiler dahil