AB telekom işletim bildirisi

AB telekom işletim bildirisi


Bu ürün, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerindeki/bölgelerindeki analog Kamu Telekomünikasyon Ağları’na (PSTN) bağlanmak üzere tasarlanmıştır. AB ve TTE Yönetmeliği 1999/5/EC (Ek II) koşullarını karşılamakta ve ilgili AB uygunluk işaretini taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun başka bir bölümünde üretici tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı’na bakın. Ancak, ulusal PSTN’ler arasındaki farklılıklar nedeniyle, ürünün her PSTN terminal noktasında çalışacağı koşulsuz olarak garanti edilmemektedir. Ağ uyumluluğu, PSTN bağlantısı hazırlığı yapılırken müşteri tarafından seçilen doğru ayara bağlıdır. Lütfen kullanıcı kılavuzunda belirtilen yönergeleri izleyin. Ağ uyumluluk sorunları yaşarsanız, lütfen donatıyı satın aldığınız firmaya veya ülkenizdeki/bölgenizdeki Hewlett-Packard yardım masasına başvurun. PSTN terminal noktasına yapılacak herhangi bir bağlantı, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen ek koşullara tabi olabilir.

HP Laserjet M2727 AB telekom işletim bildirisi