Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi


HP ÜRÜNÜ
SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
HP LaserJet M2727nf ve M2727nfs
Bir yıl sınırlı garanti

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı taktirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP’nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZIMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımni garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir. HP’nin sınırlı garantisi, HP’nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızi zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

HP Laserjet M2727 Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi