Ordlista

Ordlistaautomatisk dokumentmatare

Automatisk dokumentmatare, kallas även ADF eller ADM. Den automatiska dokumentmataren matar in original i enheten för kopiering, skanning eller faxöverföring.

delad linje

En enskild telefonlinje som används för både röstsamtal och faxöverföring.

DIMM-kort

Står för Dual In-line Memory Module, och är ett litet kretskort med minne. Ett SIMM-kort (Single In-line Memory Module) har en 32-bitars sökväg till minnet medan ett DIMM-kort har en 64-bitars sökväg.

dots per inch (dpi), punkter per tum

Ett mått på upplösning som används för utskrift. I allmänhet betyder fler punkter per tum att du får högre upplösning, bättre detaljrikedom i bilden och en större filstorlek.

DSL

Förkortningen utläses Digital Subscriber Line och är en teknik med vilken en direkt höghastighetsuppkoppling mot Internet upprättas genom telefonlinjen.

e-post

En förkortning av elektronisk post. Programvara som kan användas för att överföra objekt elektroniskt via ett kommunikationsnätverk.

fax

En förkortning av faksimil. Elektronisk kodning av en sida och överföringen av den elektroniska sidan via en telefonlinje. Enhetens programvara kan skicka objekt till elektroniska faxprogram. För detta krävs ett modem och faxprogramvara.

faxfunktioner

Faxrelaterade åtgärder, exempelvis att rensa minnet, som görs från kontrollpanelen eller från program och som bara påverkar aktuell uppgift eller endast utförs en gång innan faxen återgår till läget Redo. Dessa funktioner har ett eget område på kontrollpanelens meny.

faxinställningar

Faxrelaterade inställningar som, när de ställs in eller ändras, fortsätter att gälla tills de ändras igen. Detta kan exempelvis vara det antal gånger som enheten ringer upp ett upptaget nummer. Inställningarna har ett eget område på kontrollpanelens meny.

filformat

Det sätt som innehållet i en fil är strukturerat av ett program eller en grupp av program.

gråskala

Olika grånyanser som återger ljusa och mörka partier av en bild när färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges då med olika grånyanser.

HP Director

Ett programfönster som används när man arbetar med dokument. När ett dokument placeras i den automatiska dokumentmataren och datorn är direkt ansluten till produkten visas HP Director på bildskärmen och förbereder för faxöverföring, kopiering och skanning.

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX är ett program som ger tillgång till verktyg för produkthantering och felsökning, inbäddad webbserver och produktdokumentation. HP ToolboxFX fungerar inte med Macintosh operativsystem.

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) är ett antal internationellt antagna standarder som används till digital kommunikation mellan slutanvändare på det allmänna telefonnätet.

komma (,)

Ett komma i ett faxnummer anger att produkten gör en paus på det stället när numret slås.

kontrast

Skillnaden mellan mörka och ljusa områden i en bild. Ju lägre värde, desto mer liknar områdena varandra. Ju högre värde, desto tydligare framträder områdena som skilda från varandra.

länk

En koppling till ett program eller enhet som kan användas för att skicka information från enhetens programvara till andra program, t. ex. e-post, elektronisk fax och OCR-länkar.

OCR-program

OCR står för Optical Character Recocnition) och är ett OCR-program som konverterar elektroniska bilder av text, t.ex. ett skannat dokument, till ett format som kan användas i ordbehandlingsprogram, kalkylblad och databasprogram.

PBX (Private Branch Exchange)

Ett litet telefonväxelsystem som brukar användas av stora företag eller universitet för att koppla alla telefonanknytningar inom företaget. Det är anslutet till det allmänna telenätet och kan vara antingen manuellt eller automatiskt, beroende på vilken metod som används av anknytningar för att ringa och ta emot samtal. Det är vanligare att utrustningen ägs av kunden än att den leasas från teleföretaget.

pixels per inch (ppi), bildpunkter per tum

Ett mått på upplösning som används för skanning. I allmänhet betyder fler punkter per tum att du får högre upplösning, bättre detaljrikedom i bilden och en större filstorlek.

PSTN (Public Switched Telephone Network), allmänna telenätet

Det världsomfattande telenätet eller en del av det nätverket. Användarna får unika telefonnummer som gör att de kan ansluta till telenätet via närmaste telefonväxel. Termen PSTN brukar användas i samband med datatjänster eller andra teletjänster som inte har med telefoner att göra men som går med vanliga telesignaler och i vanliga ledningar.

raster

En bildtyp som simulerar gråskala genom att variera antalet punkter. Färgrika områden består av många punkter, medan ljusare områden består av ett mindre antal punkter.

Readiris

Ett OCR-program som utvecklats av I.R.I.S. och som följer med programvaran till produkten.

skrivardrivrutin

En skrivardrivrutin är ett program som andra program använder för att få åtkomst till funktionerna på en produkt. En skrivardrivrutin tolkar ett programs formateringskommandon (t.ex. sidbrytningar och teckensnittsval) till ett skrivarspråk (exempelvis PostScript eller PCL) och skickar sedan en utskriftsfil till produkten.

sortera

Skriva ut med flera kopior i uppsättningar. När du väljer det här alternativet skriver produkten ut en hel uppsättning innan flera kopior skrivs ut. I annat fall skrivs önskat antal kopior av en sida ut tillsammans innan följande sidor skrivs ut.

särskild linje

En telefonlinje som används enbart för röstsamtal eller fax.

särskild ringsignal

En tjänst som vissa teleoperatörer tillhandahåller i vissa regioner/länder, med vilken två eller tre telefonnummer kan användas på samma telefonlinje. Telefonnumren tilldelas olika ringsignaler och en faxmaskin kan exempelvis konfigureras på så sätt att den känner igen ringsignalen för faxnumret.

TWAIN

En industristandard för skannrar och programvara. Med en TWAIN-kompatibel skanner och ett TWAIN-kompatibelt program kan skanning göras från programmet.

upplösning

Skärpan på en bild som mäts i punkter per tum (dpi). Ju högre dpi, desto högre upplösning.

URL

URL står för Uniform Resource Locator, och är den globala adressen för dokument och resurser på Internet. Den första delen av adressen anger vilket protokoll som ska användas och den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.

USB

USB står för Universal Serial Bus och är en standard som har utvecklats av USB Implementers Forum, Inc. för att datorer och kringutrustning ska kunna anslutas till varandra. USB innebär att en USB-port på en dator kan anslutas till flera kringutrustningsenheter.

vattenstämplar

En vattenstämpel lägger till bakgrundstext i ett dokument som ska skrivas ut. “Hemligt” kan exempelvis tryckas i bakgrunden på ett viktigt dokument. Du kan välja mellan flera fördefinierade vattenstämplar, olika teckensnitt, storlekar, vinklar och stilar. Vattenstämpeln kan tryckas på första sidan endast eller på samtliga sidor.

webbläsare

Detta är ett program som används till att hitta och visa webbsidor.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) är en bildframställningsarkitektur som finns på Windows Me and Windows XP. En skanning kan påbörjas från dessa operativsystem om en WIA-kompatibel skanner används.

överbelastningsskydd

En enhet som skyddar strömkälla och kommunikationslinjer från överbelastning.

HP Laserjet M2727 Ordlista