Telephone Consumer Protection Act (USA)

Telephone Consumer Protection Act (USA)


I konsumentskyddslagen Telephone Consumer Protection Act från 1991 fastställs att meddelanden som skickas via datorer eller annan elektronisk utrustning, inklusive fax, klart och tydligt måste innehålla, överst eller nederst på varje sänd sida eller på sändningens första sida, datum och tid då det skickas, avsändare (företag, enhet eller enskild person) samt telefonnummer till sändande maskin, företag, enhet eller person. (Det telefonnummer som anges får inte vara ett 900-nummer eller annat nummer för vilket taxan överstiger taxan för ett lokalt samtal eller rikssamtal.)

HP Laserjet M2727 Telephone Consumer Protection Act (USA)