Överensstämmelseintyg

Överensstämmelseintyg


Överensstämmelseförklaring
enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company       DoC#: BOISB-0602-01-rel.1,0
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
förklarar att produkten
Produktnamn:
HP LaserJet M2727 nf och M2727nfs
Reglerat modellnummer2)
BOISB-0602-01
Med: Q7556A – Extra inmatningsfack för 250 ark
Produktalternativ:
ALLA
Tonerkassetter:
Q7553A / Q7553X
uppfyller följande produktspecifikationer:
SÄKERHET:
IEC 60950-1:2001/EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klass 1 Laser/LED-produkt)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Class B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998+A1 +A2
FCC-artikel 47 CFR, del 15 klass B1) / ICES-003, utgåva 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
TELEKOMMUNIKA­TION:
ES 203 021; FCC-artikel 47 CFR, del 683)
Ytterligare information:
Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (bilaga II), och är CE-märkt i enlighet med dessa.
Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.
2) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
3) Gällande telekombestämmelser och standarder för respektive målländer/målregioner har använts för den här produkten förutom dem som nämnts ovan.
Boise, Idaho , USA
Juli 2007
Endast för frågor i samband med regler och förordningar:
I Europa:
Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143)
I USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon: 208-396-6000)

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Laserjet M2727 Överensstämmelseintyg