Papper

Papper


Den här produkten kan använda återvunnet papper om papperet motsvarar riktlinjerna i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.

HP Laserjet M2727 Papper