Mer information

Mer information


Mer information om dessa miljöämnen:


Miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter

HP:s miljöengagemang

HP:s miljöhanteringssystem

HP:s program för återvinning av förbrukade produkter

Säkerhetsinformation om material

Besök www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

HP Laserjet M2727 Mer information