Materialrestriktioner

Materialrestriktioner


Den här HP-produkten innehåller inte kvicksilver.

Den här HP-produkten innehåller ett batteri som kanske måste hanteras på särskilt sätt när produkten har slutat fungera. Batterierna inuti, eller som Hewlett-Packard skickar med för denna produkt, innehåller följande:


HP LaserJet M2727
Typ
Litium-polykarbonmonofluorid
Vikt
0,8 g
Plats
På moderkortet
Kan tas bort av användaren
Nej

HP Laserjet M2727 dutchbattery Materialrestriktioner

HP Laserjet M2727 taiwan battery symbol Materialrestriktioner

Om du vill ha information om återvinning kan du gå till www.hp.com/recycle eller kontakta de lokala myndigheterna eller EIA (Electronics Industries Alliance): www.eiae.org.

HP Laserjet M2727 Materialrestriktioner