Material Safety Data Sheet (MSDS)

Material Safety Data Sheet (MSDS)


Informationsblad om materialsäkerhet (MSDS) för förbrukningsartiklar som innehåller kemiska substanser (t.ex. toner) kan du få via HP:s webbplats: www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Laserjet M2727 Material Safety Data Sheet (MSDS)