Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU.

Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU.


HP Laserjet M2727 weee mark Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU.

Om den här symbolen finns på produkten eller förpackningen innebär det att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera den förbrukade utrustningen genom att lämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning av den förbrukade utrustningen hjälper till att bevara naturresurser och gör att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Mer information om var du kan lämna din förbrukade utrustning för återvinning får du genom att kontakta kommunen, företaget som ansvarar för sophämtningen eller affären där du köpte produkten.
HP Laserjet M2727 Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU.