HP LaserJet-förbrukningsartiklar

HP LaserJet-förbrukningsartiklar


Med HP Planet Partners är det enkelt – och kostnadsfritt – att återvinna tomma HP LaserJet-tonerkassetter. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet. Du bidrar ytterligare till att sänka påfrestningarna på miljön om du returnerar flera kassetter samtidigt, i stället för en och en.

HP strävar efter att tillhandahålla innovativa högklassiga produkter och tjänster som är miljövänliga i hela livscykeln, från produktutveckling och tillverkning till distribution, användning och återvinning. Om du deltar i HP Planet Partners-programmet garanterar vi att dina HP LaserJet-tonerkassetter återvinns som de ska, vilket innebär att kassetternas plast och metall används för nya produkter, så att miljön besparas miljontals ton av avfall. Eftersom kassetten återvinns och används i nya produkter, skickas den inte tillbaka till dig. Tack för att du hjälper till att ta ansvar för miljön!

HP Laserjet M2727 note HP LaserJet förbrukningsartiklar OBS!

Använd bara returetiketten när du skickar tillbaka äkta HP LaserJet-kassetter. Använd inte etiketten för retur av HP:s bläckpatroner, kassetter som inte är från HP, påfyllda eller kopierade kassetter eller för returer inom ramarna för garantin. Mer information om återvinning av HP:s bläckpatroner finns på http://www.hp.com/recycle.

HP Laserjet M2727 HP LaserJet-förbrukningsartiklar