Krav enligt IC CS-03

Krav enligt IC CS-03


Anmärkning: Godkänd utrustning är försedd med en Industry Canada-etikett. Godkännandet innebär att vissa regler och krav för användning, säkerhet och telenätsskydd enligt olika Terminal Equipment Technical Requirement-dokument är uppfyllda. Det innebär ingen garanti för att utrustningen fungerar enligt användarens krav. Innan utrustningen installeras bör användaren kontrollera att den får anslutas till det lokala telekommunikationsföretagets nät och tjänster. Utrustningen måste installeras enligt en godkänd anslutningsmetod. Kunden bör vara medveten om att enlighet med föreskrifterna ovan kanske inte förhindrar försämrad service i vissa situationer. Reparation av godkänd utrustning bör ordnas av en representant från leverantören. Om reparationer eller ändringar av utrustning eller utrustningsfel utförs av användaren kan telekommunikationsföretaget begära att utrustningen kopplas ur. Användaren bör se till att elektriska jordningsanslutningar för ström, telefonlinjer och eventuella interna vattenledningar av metall ansluts tillsammans. Denna försiktighetsåtgärd är särskilt viktig på landsbygden.

HP Laserjet M2727 caution Krav enligt IC CS 03 VIKTIGT:

Användare ska inte utföra detta själva, utan kontakta en elektriker eller annan fackman. Ringer Equivalence Number (REN) för den här enheten är 0.7.

Meddelande: Det Ringer Equivalence Number (REN) som tilldelats varje terminalenhet ger en indikering på det maximala antalet terminaler som kan kopplas till ett telefongränssnitt. Avslutandet på ett gränssnitt kan bestå av en kombination av enheter under förutsättning att det sammanlagda REN för alla enheter inte överskrider fem (5.0). Koden för standardanslutning (av typen telefonjack) för utrustning som är direktansluten till telefonnätverket är CA11A.

HP Laserjet M2727 Krav enligt IC CS-03