Strömförbrukning

StrömförbrukningStrömförbrukning (genomsnittlig, i watt)1
Produktmodell
Utskrift2
Kopierar2
Redo/viloläge3
Av
HP LaserJet M2727nf
410 W
410 W
13 W
<0,1 W
HP LaserJet M2727nfs
410 W
410 W
13 W
<0,1 W

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns på www.hp.com/support/LJM2727.

2 Den angivna effekten är det högsta värdet som uppmätts med alla standardvärden för spänning.

3 Snabb fixeringsenhet

4 Återställningstid från redo-/viloläge till start av utskrift = 8,5 sekunder

5 Maximal värmeavledning för alla modeller i redoläge = 45 BTU/tim

HP Laserjet M2727 Strömförbrukning