Miljöspecifikationer

MiljöspecifikationerMiljöspecifikationer1
Rekommenderad
Drift
Förvaring
Temperatur
15 – 32,5° C
(59° till 90,5 °F)
15 till 32,5 °C
(59 till 90,5 °F)
–20° till 40° C
(–4° till 104° F)
Relativ luftfuktighet
10 % till 80 %
10 % till 80 %
95 % eller lägre

1 Värdena kan komma att ändras.

HP Laserjet M2727 Miljöspecifikationer