Ljudnivåer

Ljudnivåer


Akustisk emission
Ljudstyrka
Per ISO 92961
Utskrift (26 sidor/min)
LWAd = 6,4 bel (A) [64 dB (A)]
Redo
Ohörbar
Ljudtrycksnivå – vänteläge
Per ISO 92961
Utskrift (26 sidor/min)
LpAm = 50 dB(A)
Redo
Ohörbar

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns på www.hp.com/support/LJM2727.

2 Konfiguration testad: HP LaserJet M2727nf simplexutskrift med A4-papper vid 26 sidor/min.

HP Laserjet M2727 Ljudnivåer