Utökad garanti

Utökad garanti


HP Support omfattar HP:s maskinvara och alla interna komponenter i HP-förbrukningsmaterial. Du får underhåll av maskinvaran under 1 till 3 år från inköpsdatum. Kunden måste köpa HP Support inom aktuell fabriksgaranti. Du får mer information genom att kontakta HP:s kundtjänstavdelning för service och support.

HP Laserjet M2727 Utökad garanti