Förpacka enheten

Förpacka enheten


Om HP Customer Care bedömer att enheten behöver skickas till HP för reparation förpackar du enheten innan du skickar den med hjälp av instruktionerna nedan.

HP Laserjet M2727 caution Förpacka enheten VIKTIGT:

Fraktskador som beror på dålig paketering är kundens ansvar.

Så här förpackar du enheten
1.
Ta bort och behåll eventuella DIMM-kort som du har köpt och installerat i enheten. Ta inte bort det DIMM-kort som levererades med enheten.
HP Laserjet M2727 caution Förpacka enheten VIKTIGT:

DIMM-korten kan skadas av statisk elektricitet. När du hanterar DIMM bör du antingen ha på dig ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller röra vid den antistatiska DIMM-förpackningen och sedan röra vid en omålad metalldel på enheten. Information om hur du tar bort DIMM-korten finns i Minne (DIMM-kort).

2.
Ta bort och behåll tonerkassetten.
HP Laserjet M2727 caution Förpacka enheten VIKTIGT:

Det är mycket viktigt att ta ur tonerkassetten innan du transporterar enheten. En tonerkassett som ligger kvar i enheten under transporten kan läcka och toner hamnar då på enhetsverket och andra delar.

Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den samt genom att förvara den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

3.
Ta bort och behåll nätsladden, gränssnittskabeln och extratillbehören.
4.
Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50 till 100 ark papper eller annat material som utskriften blir felaktig på.
5.
I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.
HP Laserjet M2727 Förpacka enheten