HP Underhållsavtal

HP Underhållsavtal


HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supportservice kan variera mellan olika områden. Kontakta närmaste HP-återförsäljare för att få information om vilka tjänster som är tillgängliga för dig.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Laserjet M2727 HP Underhållsavtal