Korišæenje tasterskih preèica pristupaènosti u programu Help Viewer

Korišćenje tasterskih prečica pristupačnosti u programu Help Viewer
   

Korišćenje tasterskih prečica pristupačnosti u programu Help Viewer

U sledećim temama opisan je način snalaženja u ovom priručniku.

  • Koristite taster F6 za prebacivanje između okana Navigation (navigacija) i Topic (tema)
  • Tasterske prečice za program Help Viewer
  • Tasterske prečice za karticu Contents (sadržaj)
  • Tasterske prečice za karticu Index (indeks)
  • Tasterske prečice za karticu Search (pretraga)
  • Tasterske prečice za karticu Favorites (omiljene lokacije)

Napomene

  • Takođe, postoje i meniji sa prečicama kojima se može pristupiti putem tastature.
  • Tasterske prečice se mogu koristiti i u sekundarnim i iskočnim prozorima.
  • Pri svakoj upotrebi tasterskih prečica u oknu Navigation (navigacija) fokus se premešta van okna Topic (tema). Za povratak u okno Topic (tema) pritisnite taster F6.
  • Polje za potvrdu Match similar words (pronađi slične reči) na kartici Search (pretraga) biće označeno ako ste ga koristili prilikom zadnje pretrage.

HP Laserjet M2727 Korišæenje tasterskih preèica pristupaènosti u programu Help Viewer