Zakon o zaštiti korisnika telefonskih usluga (Sjedinjene Američke Države)

Zakon o zaštiti korisnika telefonskih usluga (Sjedinjene Američke Države)


U Zakonu o zaštiti korisnika telefonskih usluga iz 1991. stoji da je nezakonita upotreba računara ili nekog drugog elektronskog uređaja, uključujući faks mašine, za slanje poruka koje ne sadrže jasno istaknute, u gornjoj ili donjoj margini svake prosleđene stranice ili na prvoj stranici poruke, datum i vreme slanja i identifikaciju kompanije, drugih entiteta ili osobe koja šalje poruku i telefonski broj mašine ili kompanije, drugih entiteta ili osobe. (Priloženi telefonski broj ne sme da sadrži pozivni broj 900 ili neki drugi broj čija tarifa prevazilazi troškove lokalnog ili međugradskog poziva.)

HP Laserjet M2727 Zakon o zaštiti korisnika telefonskih usluga (Sjedinjene Američke Države)