Isporuka

Isporuka


Sve kasete s tonerom za HP LaserJet koje vraćate na recikliranje predajte službi UPS (United Parcel Service) u toku sledeće isporuke ili podizanja paketa ili ih odnesite u ovlašćeni centar službe UPS. Da saznate lokaciju lokalnog UPS centra pozovite 1-800-PICKUPS ili posetite http://www.ups.com. Ako vraćate kasete sa nalepnicom za plaćenu poštarinu, predajte paket poštaru ili ga ostavite u pošti. Za više informacija ili za poručivanje dodatnih nalepnica ili kutija za vraćanje posetite http://www.hp.com/recycle ili pozovite 1-800-340-2445. Zatraženo preuzimanje paketa od strane službe UPS će biti naplaćeno prema normalnim tarifama za preuzimanje. Informacije su podložne promeni bez prethodne najave.

HP Laserjet M2727 Isporuka