Upotreba papira

Upotreba papira


Ručna/automatska dupleks funkcija uređaja (obostrano štampanje) i mogućnost N-up štampanja (štampanje više stranica na jednoj strani) mogu da smanje utrošak papira, a samim tim i potrošnju prirodnih resursa.

HP Laserjet M2727 Upotreba papira