Ograničenja materijala

Ograničenja materijala


Ovaj HP proizvod ne sadrži živu.

U ovom HP proizvodu nalazi se baterija za koju će biti potrebno posebno rukovanje na kraju radnog veka. Uz baterije koje Hewlett-Packard isporučuje uz ovaj proizvod ide i sledeće:


HP LaserJet M2727
Vrsta
Litijum-karbon-monofluorid
Težina
0,8 g
Lokacija
Na ploči kontrolera
Uklanja korisnik
No (Ne)

HP Laserjet M2727 dutchbattery Ograničenja materijala

HP Laserjet M2727 taiwan battery symbol Ograničenja materijala

Za informacije o reciklaži pogledajte www.hp.com/recycle ili se obratite lokalnim vlastima ili se obratite instituciji Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

HP Laserjet M2727 Ograničenja materijala