IC CS-03 zahtevi

IC CS-03 zahtevi


Obaveštenje: Oprema ima sertifikat kanadskog ministarstva privrede “The Industry Canada”. Ovaj sertifikat podrazumeva da oprema ispunjava određene zaštitne, operativne i bezbednosne zahteve za telekomunikacionu mrežu koji su propisani u odgovarajućim dokumentima Terminal Equipment Technical Requirement. Odeljenje ne garantuje da će oprema u potpunosti ispuniti očekivanja korisnika. Pre instaliranja opreme, korisnik treba da utvrdi da li je dozvoljeno da oprema bude povezana na postrojenja lokalne telekomunikacione kompanije. Takođe, oprema mora biti instalirana korišćenjem prihvatljivih metoda povezivanja. Korisnik treba da zna da uprkos pridržavanju navedenim uslovima u nekim prilikama možda neće moći da spreči ukidanje usluge. Opravke sertifikovane opreme treba da koordinira predstavnik koga je odredio dobavljač. Sve opravke ili izmene koje unese korisnik ove opreme ili kvarovi opreme mogu dati povoda telekomunikacionoj kompaniji da zahteva isključenje opreme iz mreže. Korisnici treba da utvrde, radi sopstvene zaštite, ako postoje da li su zajedno povezani električne instalacije, telefonska linija i metalni sistem vodovoda. Ova mera predostrožnosti naročito je važna za ruralne oblasti.

HP Laserjet M2727 caution IC CS 03 zahtevi OPREZ:

Korisnici ne smeju pokušavati da takvo povezivanje sami ostvare, već treba da se obrate odgovornom inspektoru za električne instalacije ili električaru. REN broj ovog uređaja je 0,7.

Obaveštenje: REN broj koji se dodeljuje svakom terminalnom uređaju pruža obaveštenje o maksimalnom broju terminala kojima je dozvoljeno da se povežu na telefonski interfejs. Terminalni interfejs može da se sastoji od bilo koje kombinacije uređaja i podleže jedino zahtevu da ukupna suma REN broja svih uređaja ne prelazi cifru 5,00. Standardni kod povezivanja (tip telefonske utičnice) za opremu direktno povezanu na telefonsku mrežu je CA11A.

HP Laserjet M2727 IC CS-03 zahtevi