Deklaracija o usklađenosti

Deklaracija o usklađenosti


Deklaracija o usklađenosti
prema standardu ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1
Ime proizvođača:
Hewlett-Packard Company       DoC#: BOISB-0602-01-rel.1.0
Adresa proizvođača:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
izjavljuje da je proizvod
Ime proizvoda:
HP LaserJet M2727nf i M2727nfs
Kontrolni broj modela2)
BOISB-0602-01
Uključujući: Q7556A—opcionalno ulazno ležište u koje može da stane 250 tabaka medijuma
Opcije proizvoda:
SVE
Kertridži za štampanje:
Q7553A / Q7553X
u skladu sa sledećim Specifikacijama proizvoda:
BEZBEDNOST:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Laserski/LED proizvod klase 1)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – klasa B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-2:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC naslov 47 CFR, deo 15 klasa B1) / ICES-003, tema 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
TELECOM:
ES 203 021; FCC naslov 47 CFR, deo 683)
Dodatne informacije:
Navedeni proizvod je u skladu sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EC, direktive 2006/95/EC o niskom naponu i R&TTE direktive 1999/5/EC (dodatak II) te u skladu s tim nosi znak CE.
Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjen rad.
1) Proizvod je testiran sa tipičnom konfiguracijom sa personalnim računarskim sistemima Hewlett-Packard.
(2) Iz kontrolnih razloga, ovom proizvodu je dodeljen Kontrolni broj modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa imenom proizvoda ili brojem (brojevima) proizvoda.
3) Uz već navedena, na uređaj su primenjena Telecom odobrenja i standardi koji odgovaraju ciljnim zemljama
Boise, Idaho , USA
Jul, 2007.
Samo za teme o propisima:
Kontakt u Evropi:
Lokalna kancelarija kompanije Hewlett-Packard za prodaju i servis ili Hewlett-Packard GmbH, odeljenje HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKS: +49-7031-14-3143)
Kontakt u SAD:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160,, Boise, ID 83707-0015, , (Tel: 208-396-6000)

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Laserjet M2727 Deklaracija o usklađenosti