Slovar

Slovarbrskalnik

Kratek izraz za spletni brskalnik, program, ki se uporablja za iskanje in odpiranje spletnih strani.

DIMM

Pomnilniški modul DIMM (Dual inline memory module) je majhno vezje s pomnilniškimi čipi. Moduli SIMM (single in-line memory module) vsebujejo 32-bitno pot do pomnilnika, moduli DIMM pa 64-bitno pot.

DSL

Digitalni naročniški vod (DSL) je tehnologija, ki omogoča hitre in neposredne povezave z internetom prek telefonskih linij.

e-pošta (elektronska pošta)

Okrajšava za elektronsko pošto. Programska oprema, ki jo lahko uporabljate za elektronsko pošiljanje elementov prek omrežnih komunikacij.

faks

Okrajšava za faksimili. Elektronsko kodiranje natisnjene strani in prenos elektronske strani prek telefonske linije. Programska oprema naprave lahko pošilja elemente programom elektronskega faksa, ki potrebujejo modem in programsko opremo za faks.

funkcije faksa

Opravila, ki so povezana s faksom in jih je mogoče narediti z nadzorne plošče ali s programsko opremo ter vplivajo samo na trenutno opravilo, ali opravila, ki jih je treba pred vrnitvijo v stanje Ready (V pripravljenosti) narediti samo enkrat, na primer čiščenje pomnilnika. Te funkcije so v lastnem razdelku v meniju nadzorne plošče.

gonilnik tiskalnika

Gonilnik tiskalnika je program, ki ga programi potrebujejo za dostop do funkcij naprave. Gonilnik tiskalnika prevaja programske ukaze oblikovanja (na primer prelome strani in izbiro pisave) v jezik tiskalnika (na primer PostScript ali PCL) in nato pošlje datoteko za tiskanje v napravo.

HP Director (Režiser HP)

Programska oprema, ki se uporablja pri delu z dokumenti. Ko je dokument naložen na samodejni podajalnik dokumentov (SPD) in je računalnik neposredno povezan z napravo, se na zaslonu računalnika pojavi program HP Director, da zažene faksiranje, kopiranje ali skeniranje.

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX je program, ki omogoča dostop do orodij za upravljanje naprave in odpravljanje težav, vgrajenega spletnega strežnika in dokumentacije naprave. HP ToolboxFX ne podpira operacijskega sistema računalnika Macintosh.

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) je nabor mednarodno sprejetih standardov za neposredno digitalno komunikacijo prek javnega telefonskega omrežja.

javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN)

Svetovno klicno telefonsko omrežje ali del tega omrežja. Uporabnikom so dodeljene enolične telefonske številke, ki jim omogočajo povezovanje z omrežjem PSTN prek lokalnih telefonskih operaterjev. Ta izraz se pogosto uporablja pri sklicevanju na podatke ali druge netelefonske storitve, ki se izvajajo po poti, ki je bila najprej vzpostavljena z navadnimi telefonskimi signali in običajnimi preklopnimi medkrajevnimi telefonskimi omrežji.

kontrast

Razlika med temnimi in svetlimi območji slike. Nižja je vrednost, bolj so sence podobne ena drugi. Višja je vrednost, bolj so sence ločene ena od druge.

ločljivost

Ostrina slike, izmerjena v pikah na palec (dpi). Večji je dpi, višja je ločljivost.

namenska linija

Ena telefonska linija, ki se uporablja izključno za klice ali faks klice.

nastavitve faksa

Elementi, povezani s faksom. Ko jih nastavite ali spremenite, še naprej uporabljajo to izbiro, dokler jih znova ne spremenite. Primer je število ponovitev, kolikorkrat naj naprava ponovi klicanje zasedene številke. Te nastavitve so v lastnem razdelku v meniju nadzorne plošče.

oblika zapisa datoteke

Način, po katerem program ali skupina programov zgradi vsebino datoteke.

pik na palec (dpi)

Merjenje ločljivosti, ki se uporablja za tiskanje. Običajno več pik na palec pomeni višjo ločljivost, bolj vidne podrobnosti v sliki in večjo datoteko.

polton

Vrsta slike, ki simulira sivine tako, da spreminja število pik. Bolj obarvana območja so sestavljena iz večjega števila pik, manj obarvana pa iz manjšega števila pik.

povezava

Povezava do programa ali naprave, ki jo lahko uporabljate za pošiljanje informacij iz programske opreme naprave v druge programe, na primer e-pošta, elektronski faks in povezave OCR.

prenapetostna zaščita

Naprava, ki varuje napajalnik in komunikacijske linije pred električnimi sunki.

programska oprema za optično prepoznavanje znakov (OCR)

Programska oprema OCR pretvori elektronsko sliko besedila, na primer skeniran dokument, v obliko za urejevalnike besedil, preglednice in zbirke podatkov.

razločno zvonjenje

Storitev, ki jo ponujajo nekateri telefonski operaterji v nekaterih državah/regijah in omogoča nastavitev dveh ali treh telefonskih številk na isti telefonski liniji. Vsaka telefonska številka ima drugačen vzorec zvonjenja, faks pa lahko konfigurirate tako, da prepozna razločno zvonjenje številke faksa.

Readiris

Program za optično prepoznavanje znakov (OCR), ki ga je razvil I.R.I.S. in je priložen napravi.

sistem naročniške centrale (PBX)

Majhen komutiran telefonski sistem, ki se običajno uporablja v večjih podjetjih ali univerzah za povezovanje vseh internih številk v organizaciji. PBX se poveže tudi z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN) in je lahko ročno ali izbirno, odvisno od načina, ki ga interne številke uporabljajo za izvajanje dohodnih ali odhodnih klicev. Običajno opreme ne daje v najem telefonsko podjetje, ampak je lastnik stranka.

sivina

Odtenki sive, ki predstavljajo svetle in temne dele slike, ko barvne slike pretvorite v sivine; barve predstavljajo različni odtenki sive.

skupna linija

Ena telefonska linija, ki se uporablja za glasovne klice in fakse.

slikovne pike na palec (ppi)

Merjenje ločljivosti, ki se uporablja za skeniranje. Običajno več slikovnih pik na palec pomeni višjo ločljivost, bolj vidne podrobnosti na sliki in večjo datoteko.

SPD

Samodejni podajalnik dokumentov. Samodejni podajalnik dokumentov (SPD) se uporablja za samodejno podajanje izvirnikov v napravo za kopiranje, skeniranje ali faksiranje.

TWAIN

Industrijski standard za skenerje in programsko opremo. Če uporabljate skener in program, ki ustrezata standardu TWAIN, lahko skeniranje zaženete v programu.

URL

URL (Uniform Resource Locator) je globalni naslov dokumentov in sredstev v internetu. Prvi del naslova označuje, kateri protokol uporabljate, drugi del pa določa IP-naslov ali ime domene, kjer je sredstvo.

USB

Univerzalno serijsko vodilo (USB) je standard, ki ga je razvila organizacija USB Implementers Forum, Inc. za povezovanje računalnikov in zunanjih naprav. USB je oblikovan tako, da lahko hkrati priključite več zunanjih naprav na ena vrata USB v računalniku.

vejica (,)

Vejica v zaporedju za klicanje faksa označuje, da se bo naprava v postopku klicanja na tem mestu začasno zaustavila.

vodni žigi

Vodni žig doda besedilo v ozadje dokumenta, ki se tiska. V ozadje dokumenta lahko na primer natisnete besedilo “Zaupno” in tako označite, da je dokument zaupen. Izbirate lahko med več predhodno določenimi vodnimi žigi ter spremenite pisavo, velikost, kot in slog. Naprava lahko postavi vodni žig samo na prvo stran ali na vse strani.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) je programska oprema za slike, ki je na voljo v programih Windows Me in Windows XP. Če uporabljate skener, ki je združljiv z WIA, lahko skeniranje zaženete v teh operacijskih sistemih.

zbiranje kopij

Postopek tiskanja opravila z več kopijami v nizih. Ko je zbiranje kopij vklopljeno, naprava natisne celoten niz, preden začne tiskati dodatne kopije. V nasprotnem primeru naprava natisne določeno število kopij ene strani, preden natisne sledeče strani.

HP Laserjet M2727 Slovar